Pay•It•Forward

Think of an idea to change our world - Eugene Simonet x

הליני ביני אומרת ... 

תזונה היא עוצמה!  

מחלה כרונית אינה גזירת גורל! 

הבחירות של היום-יום הן אלה המעצבות את חיינו והבחירה היא בידיים שלנו. בריאות מלאה וריפוי עצמי זה בטבע שלנו.

אתם מוזמנים להתצטרף לשיח... x x

העבירו את זה הלאה

יחד יוצרים עולם טוב יותר  x 

לעורר, להעצים - ליצור שינוי

להיות שותפים לדרך...

בריאות

בריא לכל

חיבור

יחד, לא לבד

שמחה

לתת ולקבל יותר

בישראל נורית אומרת ...

הספר מקסים ונפלא. יש בו את כל הדברים שאנשים צריכים לשמוע ולדעת כדי לשנות עמדות בסיסיות ולהתחיל לשנות את אורח החיים. זה מדבר בגובה העיניים לכל אחד, קל להבנה, כולל הומור ו… איורים נפלאים. כך שהמידע שהילה מעבירה ונקלט בכל הערוצים: גם הוויזואלי, גם השמיעתי בסרטון, גם במוח ימין וגם במוח שמאל, גם ברגש וגם בהיגיון. גם הפתיח לפני הספר הוא מאד מרגש, סוחף, מגייס את השומע להמשיך ולהישאב למה שהיא מציעה. הכול עשוי במקצועיות מרשימה.

באוסטרליה הדייה אומרת ... 

תזונה היא עוצמה • التغذية قوة • Nutrition is power  

על הסובח, מדברות ברדיו ... 

"כל כך משך את תשומת לבי וסקרן אותי את המשפט שאת תמיד מתחילה בו, ומזכירה אותו, שאת בעצמך למדת שמחלות כרוניות הן לא גורלנו, אלא תוצאה של בחירותנו. אז אך זה יכול להיות?!"

דווקא עכשיו!

יותר מתמיד זה הזמן לחלוק אהבה ...

העבירו את זה הלאה

בואו והצטרפו אליי ליוזמה חברתית "בראייה אחרת". שתפו את המסר. העבירו אותו ואת הספר הזה הלאה, והיו גם אתם שותפים לדרך. 

דווקא עכשיו! 

למה? ...

דווקא עכשיוx

דווקא עכשיו! הגיעה העת לעשות מעשה. עכשיו כשהילדים שלנו יחיו חיים קצרים משלנו; עכשיו כשיש כל כך הרבה אנשים שמנים, חולים ולא מאושרים; עכשיו כשאנחנו לא מחוברים אחד לשני, שכל אחד נמצא ספון בתוך עולם משלו. דווקא עכשיו, הגיעה העת לשינוי, להפיץ שמחה, להתחבר אחד עם השני, וליצור עולם בריא יותר וטוב יותר. דווקא עכשיו! קדימה לעבודה! כל הפרטים נמצאים למטה. הם יתעדכנו מפעם לפעם אבל הרעיון ישען תמיד על שמחה, חיבור ובריאות. בואו ונפיץ את המסר בעולם. אתם איתי? קדימה...

למה עכשיו?

עוברים עלינו זמנים קשים. האם תאפשרו לי להביא קול של תקווה לשולחן? זקוקה אני לקולך. אני הליני ביני ויש לי חזון. אני רוצה לעורר, להעצים - ליצור שינוי.

זה הרבה יותר מהספר!

הייתי רוצה להעביר את זה הלאה. שמחה, בריאות וחיבור: הייתי רוצה להעביר את כל זה הלאה. ככל שנצחק יותר, ככל שנהיה שמחים יותר, ככל שנהיה מחוברים יותר, כך נהיה בריאים יותר. זה הולך יד ביד, זה כה פשוט. עם ידיים משולבות, יחד, נוכל להתגבר ולהיות הקול השפוי בעולם שהשתגע. "כן, אנחנו יכולים".

הכוח נמצא בידיים שלנו.